Prostorni plan

 

Ovdje možete preuzeti prijašnje izmjene i dopune Prostornog plana Općine Maruševec

1 PPZ 2000

2 PPZ 1 IiD 2006

2 PPZ 2IiD 2009

Infrastrukturni sustavi

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI o Prijedlogu UPU-a Stambene zone Donje Ladanje 1

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI o Prijedlogu UPU-a Stambene zone Donje Ladanje 2

Javna rasprava UPU Donje Ladanje

Korištenje i namjena površina

Mišljenje zavoda

Odluka o osnivanju Poduzetničke Zone Selnik

Odredbe za provođenje

Prijedlog UPU Stambene zone Donje Ladanje

Suglasnost župana

Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora; Uvjeti korištenja i područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite