Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine Maruševec.

Općinsko vijeće ima 13 članova (predsjednik, dva potpredsjednika i 10 vijećnika) izabranih na zakonom određen način. Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine, a počinje danom konsti­tuiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.

Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće donosi sljedeće akte:

 1. Statut Općine,
 2. Poslovnik Općinskog vijeća,
 3. Proračun i godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 4. Odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća,
 5. Odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokru­ga utvrđenih statutom Općine.

Sjednice Općinskog Vijeća su javne te predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti njegov rad. O radu Općinskog Vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i objavom na web stranicama Općine.

Sastav Općinskog vijeća u mandantnom razdoblju od 2021. do 2025. godine:

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Maruševec:

 • Damir Šprem (HNS)

Potpredsjednici Općinskog vijeća Općine Maruševec:

 • Marijan Fatiga (HSS)

Ostali članovi Općinskog vijeća:

 • Tomica Kelemen (SDP)
 • Miroslav Možanić (SDP)
 • Marko Blažunaj (SDP)
 • Valentina Štrlek (SDP)
 • Renato Podbojec (NS – Reformisti)
 • Nada Martinčević (NS – Reformisti)
 • Samanta Kretić (NS – Reformisti)
 • Mirjana Podbojec (HNS)
 • Snježana Cerjan (HDZ)
 • Dragutin Kišić (HDZ)
 • Jasmina Kundija Gradiček (nezavisna)