Poziv na 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Maruševec

Na temelju članka 33. stavka 1. Statuta Općine Maruševec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 11/13 i 22/13)  i članka 57. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Maruševec («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 11/13) ,   s a z i v a m

 

13.  SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE MARUŠEVEC

za  dan    16. travnja 2015. g. (četvrtak)   s početkom u 18:30 sati

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Maruševec u Maruševcu 6

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I    R E D :

1.   Pitanja i prijedlozi vijećnika

2.   Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Maruševec održane

13. ožujka 2015.g.

3.   Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Maruševec za

2014. godinu

4.   Izvješće općinskog načelnika o korištenju proračunske zalihe Proračuna Općine

Maruševec u razdoblju od 01.07. – 31.12.2014. godine

5.   Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća općinskog načelnika o realizaciji Programa

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2014. godine

6.   Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća općinskog načelnika o realizaciji Programa

održavanja komunalne infrastrukture i raspodjele sredstava komunalne naknade za 2014.

godinu

7.   Rasprava o prijedlozima za izmjenu i dopunu Poslovnika Općinskog vijeća Općine

Maruševec

8.   Donošenje Odluke o naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnaša

bez zasnivanja radnog odnosa

9.   Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika

iz radnog odnosa

10. Donošenje Odluke o dobitnicima javnih priznanja Općine Maruševec u 2015. godini

 

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG VIJEĆA

Andreja Ptiček, mag.nov.

Promjena veličine fonta
Kontrast