3. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARUŠEVEC

Na temelju članka 33. stavka 1. Statuta Općine Maruševec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 11/13 i 22/13)  i članka 57. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Maruševec («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 11/13) ,   s a z i v a m

 

3.  SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE MARUŠEVEC

za  dan   13. rujna 2013. g. ( petak ) sa početkom u 18:00 sati

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Maruševec u Maruševcu 6

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D :

1.   Pitanja i prijedlozi vijećnika

2.   Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Maruševec održane 16. srpnja 2013.g.

3.   Razmatranje i usvajanje Izvješća o poslovanju „Markom“-a d.o.o. sa prihodima i rashodima u  razdoblju od 01.01.2012. do 31.12.2012.g.

4.   Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Maruševec za razdoblje od 01.01.2013. – 30.06.2013.g.

5.   Izvješće općinskog načelnika o ostalim nespomenutim financijskim rashodima – izdvojenim sredstvima u stalnu pričuvu za razdoblje od 01.01.2013. – 30.06.2013.

6.   Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2013. – 30.06.2013. godine

7.   Donošenje Odluke o davanju ovlasti Upravi trgovačkog društva Varkom d.d. za izradu akata i pripremu postupka izdvajanja Radne jedinice „Čistoća“ iz tog društva

8.   Donošenje Odluke o davanju suglasnosti  za izdvajanje RJ „Čistoća“  iz trgovačkog društva Varkom d.d. po modelu podjele s osnivanjem novog društva

9.  Očitovanje Općine Maruševec na Studiju o utjecaju na okoliš rekonstrukcije postojećeg  postrojenja Ciglane Cerje Tužno d.o.o., Cerje Nebojse 2 i izdavanje Posebnih uvjeta po priloženom Idejnom projektu dogradnje tvornice fasadne opeke na lokaciji Ciglane Cerje Tužno d.o.o., Cerje Nebojse 2

10. Stavljanje izvan snage Odluke o imenovanju i razrješenju osoba ovlaštenih za potpisivanje financijske dokumentacije Proračuna Općine Maruševec donijete 16. srpnja 2013.g.

 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Andreja Ptiček

 

Promjena veličine fonta
Kontrast