Prvi prijedlog Proračuna Općine Maruševec za 2013. godinu

Na 25.sjednici Općinskog vijeća Općine Maruševec provedena je prva rasprava o prijedlogu Proračuna Općine Maruševec za 2013.godinu. Proračun za slijedeću godinu predložen je u visini od 10.800.000,00 kuna a iz istog je vidljivo da su glavni prihodi oni izvorni od poreza na dohodak od nesamostalnog rada, u visini od 4.500.000,00 kuna te komunalne naknade od 560.000,00 kuna. Od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna izgledna je samo ona od Ministarstva regionalnog razvoja i europskih integracija za uređenje cesta u poduzetničkoj zoni u Selniku u visini od  900.000,00 kuna. U skladu s predloženim prihodima izvršen je i raspored rashoda. Vijećnici su prijedlog Proračuna za 2013.godinu ocijenili realnom a konačno donošenje istog predviđeno je za posljednju ovogodišnju sjednicu Općinskog vijeća.Vijećnici su raspravili i prijedlog Projekcije Proračuna Općine Maruševec za 2014. i  2015.godinu.Iz projekcije je vidljiv rast od 3% za 2014. odnosno 4% za 2015.godinu.

Promjena veličine fonta
Kontrast