5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARUŠEVEC

Na temelju članka 33. stavka 1. Statuta Općine Maruševec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 11/13 i 22/13)  i članka 57. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Maruševec («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 11/13) ,   s a z i v a m

 

5.  SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE MARUŠEVEC

za  dan   20. prosinca 2013. g. (petak) s početkom u 18:00 sati

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Maruševec u Maruševec

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D :

 

1.   Pitanja i prijedlozi vijećnika

2.   Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Maruševec održane 3. prosinca 2013.g.

3.    Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Maruševec za 2013. godinu

4.    Donošenje 1. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Maruševec za 2013. godinu

5.    Donošenje 1. Izmjena i dopuna Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2013. godinu

6.    Donošenje 1. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim i srodnim djelatnostima na području Općine Maruševec za 2013. godinu

7.    Donošenje 1. Izmjena i dopuna Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi u 2013. godini

8.    Donošenje Proračuna Općine Maruševec za 2014. godinu

9.    Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Maruševec za 2014. godinu

10.  Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području  Općine Maruševec za 2014. godinu

11.  Donošenje Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2014. godinu

12.  Donošenje Programa javnih potreba u društvenim i srodnim djelatnostima na području Općine Maruševec za 2014. godinu

13. Donošenje Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi u 2014. godini

14. Donošenje Projekcije Proračuna Općine Maruševec za 2015. i 2016. godinu

15. Donošenje Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Općine Maruševec

16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Maruševec za 2013. godinu

17. Donošenje Zaključka o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Maruševec u 2014. godini

 

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG VIJEĆA

Andreja Ptiček, mag.nov.

Promjena veličine fonta
Kontrast