Zahvala Općine Maruševec

Poštovani mještani,

Zahvaljujemo vam na sudjelovanju u manifestacijama povodom Dana Općine Maruševec!

Ivan Šagi
načelnik Općine Maruševec

Promjena veličine fonta
Kontrast