Donesene izmjene i dopune Proračuna za 2013.godinu

Vjećnici Općinskog vijeća Općine Maruševec su na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici donijeli odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Maruševec za 2013. godinu. Navedenim izmjenama proračun je smanjen za oko 20%, a kao što je već više puta bilo rečeno  razlog zato je prije svega izostanak državnih i županijskih potpora. Iz toga proizlazi da je visina izmjenjenog i dopunjenog proračuna 6.479.000,00 kuna i u skladu s prihodima izvršena je i korekcija rashodovne strane. Kao što je u obrazloženju  napomenuo načelnik općine Ivan Šagi korisnici proračuna neće bitno osjetiti spomenuto smanjenje no u 2013. godini to smanjenje će se osjetiti na osvarenju određenih projekata u komunalnom dijelu i uređenju poduzetničke zone u Selniku. Isto tako 2013. godina će biti upamćena po nekoliko vremenskih nepogoda od snježnih oluja do velikih poplava u nizinskom dijelu općine, a gdje su angažirana značajna sredstva. U raspravi su vjećnici dali nekoliko prijedloga, a koji idu u pravcu  bolje naplate prihodne strane a o čemu svakako treba voditi sve više pažnje. Izmjene i dopune proračuna za 2013. godinu donesene su s 14 glasova ZA i jednim suzdržanim glasom.

 

Promjena veličine fonta
Kontrast