Imenovani članovi stožera sustava zaštite i spašavanja

Vjećnici općinskog vijeća Općine Maruševec donijeli su zaključak o prihvaćanju analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Maruševec za proteklu godinu u kojoj  su specificirane potencijalne opasnosti kao i njihove moguće posljedice na stanovništvo, materijalna i kulturna dobra. Te potencijalne opasnosti proizlaze iz mogućih poplava, seizmičkih aktivnosti, požara na otvorenom, sušnim razdobljima, klizištima, snježnim oborinama i tako dalje. Kao provoditelji aktivnosti zaštite i spašavanja navedeni su DVD Maruševec i Donje Ladanje, Komunalno poduzeće Markom, Veterinarske službe, Savez poljoprivrednih udruga Varaždinske županije, Hitna medicinska pomoć Ivanec, ŽUC, HEP, Hrvatske šume, Hrvatske vode i tako dalje. U slučaju pojedinih ugroza Općina Maruševec može aktivirati Stožer zaštite i spašavanja kao operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja, a može brojiti do 70 osoba. U skladu sa analizom lanjske godine vjećnici su raspravili i donijeli zaključak o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Maruševec u 2013.godini. Isto tako imenovani su i članovi stožera zaštite i spašavanja Općine Maruševec u koji su ušli Vladimir Križnjak zapovjednik vatrogasne zajednice Općine Maruševec, Zdravko Lazar predstavnik područnog ureda za zaštitu i spašavanje Varaždin, Željko Šagi policijski službenik policijske postaje Ivanec, doktor veterinarske medicine Slavko Cerjan, doktor medicine Damir Varga i Zdravko Kukec direktor Komunalnog poduzeća Markom d.o.o.

Promjena veličine fonta
Kontrast