Izmjene proračuna za 2014.godinu

Na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Maruševec donijeta je Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Maruševec za 2014.godinu. Ovim trećim po redu izmjenama Proračun Općine za tekuću godinu planiran je s 8.670.000,00 kuna. Prihodovna strana umanjena je prvenstveno radi neostvarivanja planiranih kapitalnih pomoći iz državnog proračuna. Kako je u uvodnom obrazloženju naveo načelnik Općine Maruševec Ivan Šagi osim nezadovoljstva što nije bilo značajnijih pomoći izvana u ovoj godini je postignut osnovni cilj, a to je uravnoteženje Proračuna, a da to nisu osjetili korisnici proračuna. Naravno da je to utjecalo na to da se nisu mogli ostvariti neki kapitalni projekti, no stvoreni su uvjeti za njihovo pokretanje u 2015.godini.

Promjena veličine fonta
Kontrast