Izobrazba o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida

Poljodom Ivanec u suradnji s Općinom Maruševec organizira dopunsku izobrazbu za održivu uporabu pesticida, za osobe koje su odslušale redovnu nastavu održive uporabe pesticida iz osnovne izobrazbe i imaju položen ispit.

Kroz navedenu izobrazbu osigurat će se održiva uporaba pesticida i smanjiti rizik i učinak uporabe na zdravlje ljudi i okoliš, ali i potaknuti postupci integrirane zaštite bilja.

Dopunska izobrazba u trajanju 5 školskih sati održat će se subotu, 13. ožujka ove godine u dvorani Općine Maruševec, Maruševec 6.

U cilju pridržavanja propisanih epidemioloških mjera formirat će se manje grupe polaznika. Svoje mjesto rezervirajte na brojeve telefona 042-782-064 i 098-372-875.

Promjena veličine fonta
Kontrast