Javna rasprava o Prijedlogu UPU-a Stambene zone Donje Ladanje

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARUŠEVEC

Sukladno  članku 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/2013) objavljuje se:

Javna rasprava o Prijedlogu UPU-a Stambene zone Donje Ladanje

  1. Javna rasprava će trajati od 20. 10. 2016. – 18. 11. 2016. g.
  1. Javni uvid u Prijedlog UPU-a Stambene zone Donje Ladanje (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana), tekstualni i grafički dio, moći će se obaviti za trajanja javne rasprave:
  • svakog radnog dana u prostorijama Općine, Maruševec 6, od 10:30 do 14:30 sati
  • na web stranicama Općine na adresi maruševec.hr
  1. Javno izlaganje Prijedloga Plana za sve sudionike javne rasprave održat će se 04. 11. 2016. g. (petak) u 18 sati u prostorijama Društvenog doma Donje Ladanje.
  1. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se dati zaključno do 18. 11. 2016. g.
  1. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi je slijedeći:

– svi imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog prostornog plana

– postavljaju se pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje

–  daju se prijedlozi i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja

– nositelju izrade se upućuju pisani prijedlozi i primjedbe u gore navedenom roku

6. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj        raspravi.

7. Nadležna javnopravna tijela državne uprave, županije, lokalne samouprave, te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pismena očitovanja u Općinu Maruševec. Ukoliko do zaključenja roka ne dostave pismena očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi.

8. Za eventualna dodatna pitanja i podatke možete se obratiti u Općinu Maruševec (042 729696).                                                                          

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa: 350-03/15-01/02

Ur.broj: 2186-017/16-35

Maruševec, 12. listopada 2016.

Promjena veličine fonta
Kontrast