Javne potrebe u društvenim djelatnostima

 

Programom javnih potreba u društvenim i srodnim djelatnostima na području općine Maruševec utvrđene su potrebe istih za 2014.godinu. Tako je za javne potrebe u oblasti kulture planirano 80.000,00 kuna od čega je 30.000,00 kuna za poticanje kulture a 50.000,00 kuna za KUD“Klaruš“. Za javne potrebe društvenih i humanitarnih organizacija i županijskih udruga koje okupljaju članove s područja općine Maruševec planirano je 63.000,00 kuna ,Hrvatski crveni križ Gradsko društvo Ivanec planirano je s 36.000,00,javne potrebe iz oblasti športa 110.000,00 kuna ,javne potrebe iz predškolskog odgoja 529.000,00 kuna iz oblasti socijalne skrbi 634.000,00 kuna . Javne potrebe iz oblasti informiranja  planirane su s 86.200,00 kuna od čega 46.200,00 kuna izdatak za javna glasila,izdavanje i objavljivanje natječaja i zakup internet stranice a 40.000,00 kuna za financiranje informativnog programa. Za  vatrogasnu zajednicu općine Maruševec za redovnu djelatnost i za nabavku opreme planirano je 220.000,00 kuna

Promjena veličine fonta
Kontrast