Javni oglas Hrvatskih voda za otkup nekretnina u k.o. Maruševec

Hrvatske vode otkupljuju nekretnine u svrhu građenja vodne građevine 2. skupine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava uređenja voda i vodotoka-lateralni kanal odvodnje, naselja Greda.

Pozivaju se vlasnici i osobe koje imaju pravni interes, da u roku od 8 dana od dana objave ovog oglasa, pristupe u prostorije Hrvatskih voda, Međimurska 26b, Varaždin, radnim danom od 7 i 30 do 15 i 30 sati, radi sklapanja kupoprodajnog ugovora, a za bilo kakva pitanja i informacije, molimo obratiti se na telefone 042-352-783, 042-352-782 ili 042-352-788.

hrvatske vode - dopis o otkupu zemljista
Promjena veličine fonta
Kontrast