Javni poziv Ministarstva poduzetništva i obrta na dostavu projektnih prijava “Kompetentnost i razvoj MSP”

Javni poziv Ministarstva poduzetništva i obrta na dostavu projektnih prijava “Kompetentnost i razvoj MSP

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijava „Kompetentnost i razvoj MSP“. U sklopu provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. dodijelit će se bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu od 867 milijuna kuna mikro, malim i srednjim poduzećima pri čemu će se iznosi pojedinačnih potpora male vrijednosti kretati od 300 tisuća kuna do 30 milijuna kuna. Ministarstvo poduzetništva i obrta Poziv na dostavu projektnih prijava objavilo je na www.strukturnifondovi.hr.

Poziv je namijenjen poticanju investicija u početna ulaganja poduzetnika, bilo da su ta ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta, diversifikacijom proizvodnje ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je pravnim ili fizičkim osobama, odnosno trgovačkim društvima, obrtima, kao i ostalim subjektima koji se bave ekonomskom djelatnošću,  a koji su sukladno definiciji mikro, malo ili srednje poduzeće.

Cilj ovog Poziva jest ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija.
Javni poziv na dostavu projektnih prijava „Kompetentnost i razvoj MSP“ trajni je poziv. Projektne prijave podnose se na hrvatskom jeziku, od 01. lipnja 2016. sve do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31. prosinca 2016.

Natječajna dokumentacija dostupna je na

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1248

Sažetak poziva

Promjena veličine fonta
Kontrast