Javni poziv redovnim studentima za dodjelu stipendija

JAVNI POZIV REDOVITIM STUDENTIMA

ZA DODJELU STIPENDIJA

 

 

Općina Maruševec će svim redovitim studentima s područja Općine Maruševec, koji prvi put upisuju godinu studija koju polaze, dodijeliti stipendije za akademsku godinu 2012/2013., počevši od 01. 09. 2012. godine.

 

Prijave za dodjelu stipendija  primaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Maruševec do 19. listopada 2012. godine.

Pravo na stipendiju imaju svi redoviti studenti koji ne primaju državnu, županijsku ili bilo koju drugu stipendiju ili novčanu potporu koja ima karakter stipendije, te koji ne ponavljaju godinu. Uvjet za dobivanje stipendije je da student ima prebivalište na području Općine Maruševec najmanje 3 godine, te da je nositelj zajedničkog domaćinstva čiji je član student, podmirio sve financijske obaveze prema Općini Maruševec.

 

Obrazac prijave za dodjelu stipendije može se podići u Općini Maruševec, a uz prijavu student je dužan priložiti:

–         potvrdu obrazovne ustanove (fakulteta) o redovnom studiranju;

–    potvrdu Policijske uprave o prijavi mjesta prebivališta;

–         presliku osobne iskaznice;

–         presliku domovnice;

–         izjavu studenta da nije korisnik druge stipendije ili bilo koje druge novčane potpore koja ima karakter stipendije (obrazac izjave podiže se u Općini Maruševec);

–         izjavu studenta o članovima zajedničkog domaćinstva (obrazac izjave podiže se u Općini Maruševec) i

–         presliku kartice žiro-računa otvorenog kod banke na ime studenta.

 

Studenti koji već primaju stipendiju, odnosno potpisali su sa Općinom Maruševec ugovor o dodjeli stipendije u prethodnim akademskim godinama dužni su kao uvjet nastavka korištenja stipendije dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Maruševec, najkasnije do 19. listopada 2012.g.:

–         potvrdu obrazovne ustanove (fakulteta) o redovnom studiranju i

–   presliku osobne iskaznice.

Promjena veličine fonta
Kontrast