Objavljen Javni poziv za financiranje aktivnosti udruga na području Općine Maruševec

U cilju doprinosa ispunjavanja ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima, Općine Maruševec je 15. siječnja raspisala Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Maruševec.

Za navedeni Javni poziv je u proračunu Općine Maruševec za 2020. godinu osigurano 351.500,00 kuna. Najniži iznos koji se može odobriti za projekte i programe iznosi 3.000 kuna, a najviši 70.000 kuna.

Općina Maruševec financirat će programe i projekte udruga koji se odnose na 6 područja, i to: zaštita i promicanje tradicijske baštine maruševečkog kraja, poticanje i afirmacija kulturnog, glazbenog i inog stvaralaštva djece i mladih, poticanje i afirmacija kulturnog amaterizma, poticanje i afirmacija tehničke kulture, zaštita i promicanje tekovina domovinskog rata te unapređivanje kvalitete života, životnih vještina i sposobnosti građana.

Jedna udruga može prijaviti najviše dva programa i dva projekta, zaključno sa 17. veljače ove godine.

Cjeloviti Javni poziv s pripadajućim dokumentima objavljen je na ovom linku.

Promjena veličine fonta
Kontrast