Javni poziv za prijavu štete od prirodne nepogode mraza na području Općine Maruševec

I.

Pozivaju se oštećenici od prirodne nepogode-mraza za područje Općine Maruševec da prijave štetu.

Prirodna nepogoda od mraza proglašena je Odlukom župana Varaždinske županije o proglašenju prirodne nepogode od mraza (KLASA: 920-11/20-3, URBROJ: 2186/1-02/1-20-1 od 9. travnja 2020.) za područje Varaždinske županije, zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih mrazom i niskim temperaturama kojima su nanijete velike materijalne štete na poljoprivredi, trajnim nasadima, vinogradima te na pojedinim povrtlarskim i ratarskim kulturama u periodu od 02.04.2020.-08.04.2020. godine.

II.

Šteta se prijavljuje putem Obrasca PN- prijava štete od prirodne nepogode.

Uz Obrazac PNOBAVEZNO je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– ispunjeni obrazac Izjave 

– presliku posjedovnog lista za prijavljenu oštećenu imovinu

– presliku Upisnika OPG-a

– presliku kartice tekućeg ili žiro računa na koji će se izvršiti isplata u slučaju  odobravanja štete.

III.

Prijave štete podnose se u pravilu na službeni e-mail Općine Maruševec opcina@marusevec.hr.
Svi oni mještani koji se ne koriste internetom mogu si obrasce podići u kutiji na ulazu u zgradu Općine Maruševec, Maruševec 6, te kompletiranu prijavu dostaviti poštom ili u priloženu kutiju na ulazu u zgradu i to radnim od 08:00 do 14:30 sati.

IV.

Rok za prijavu štete je 23.04.2020. do 15:00 sati bez obzira na način dostave.

V.

Upiti u vezi prijava štete primaju se radnim danom od  08,00-14,00 sati na telefon: 042/729-696 ili putem e-pošte: opcina@maruesevec.hr

NAPOMENA:

U obrazac PN obavezno je za imovinu na kojoj je nastala šteta upisati sve brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama, zasijanu kulturu na svakoj od čestica i zasijanu površinu iskazanu u metrima kvadratnim, odnosno hektarima.

Podaci za dugogodišnje nasade (voćke) trebaju se iskazati u broju stabala ili trsova, a ne u hektarima.

 

OPĆINSKO POVJERENSTVO
ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA
                                                            OPĆINE MARUŠEVEC

Primjer za popunu obrasca PN
Obrazac PN Općina Maruševec
Izjava u vezi osiguranja na prijavljenoj imovini

 

Promjena veličine fonta
Kontrast