Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

J A V N I  P O Z I V
ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA, MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA I MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

 Prijedlog akta na koji se savjetovanje odnosi  ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA, MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA I MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
 Razlozi donošenja akta: Članak 10. stavak 1. i članak 12. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18 i 115/18) i članak 4. stavak 1. Pravilnika o agrotehničkim mjerama („Narodne novine“ broj 22/19)
 Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti sa odredbama Prijedloga Odluke
Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara):  zaključno do 10. srpnja 2019. godine do 10 sati
 Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama Općine Maruševec www.marusevec.hr )
 Adresa za podnošenje prijedloga: e-mail: opcina@marusevec.hr
 Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Maruševec www.marusevec.hr.

Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju Odluka o agrotehničkim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

Promjena veličine fonta
Kontrast