JAVNO PRIOPĆENJE O POKRETANJU POSTUPKA

Komunalni redar, Jedinstvenog upravnog odjela Općine Maruševec temeljem članka 43. i  95. Zakona o općem upravnom postupku (N.N. 47/09) članka 30. Zakona o cestama 84/11, čl. 29 st. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Maruševec (5/13), čl. 6. Pravilnika o unutarnjem redu, radi nužnosti zaštite javnog interesa u predmetu korištenje i zaštita nerazvrstanih cesta, ovim aktom upućuje, po službenoj dužnosti:

 

JAVNO PRIOPĆENJE O POKRETANJE

POSTUPKA

1.   Ovo tijelo pokrenulo je postupak u predmetu korištenje i zaštita nerazvrstanih cesta sukladno čl. 29. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Maruševec (5/13) . Pozivaju se svi vlasnici – korisnici zemljišta uz nerazvrstane ceste na području Općine Maruševec na uklanjanje živica, grmlja i drugog raslinja koje sprečava preglednost, prohodnost (minimalna visina cca 4.5 m), prozračnost i sušenje ceste,

 

2.  Za ne postupanje prema izrečenom, obaveza će se izvršiti na trošak vlasnika – korisnika zemljišta

 

3.  Rok izvršenja je 30 dana od objave na oglasnoj ploči.

 

4.  Smatra se da je dostava ovog priopćenja izvršena osobama na koje se odnosi točka 1. po isteku 8 dana od dana objave

 

 

 

 KOMUNALNI REDAR

Ivan Vlahović

Promjena veličine fonta
Kontrast