Još dvije nadstrešnice

Postavljene su još dvije nadstrešnice na autobusnim stajalištima na području općine Maruševec. Radi se o nadstrešnicama na županijskoj cesti 2060 u Novakima, a iste su napravljene po istom modelu kao do sada u suradnji općine Maruševec i Varaždinske agencije za marketing i promidžbu. Po tom modelu općina Maruševec osigurava zemljište i postolje. I u ovoj godini planiran je nastavak gradnje nadstrešnica, a to ovisi prije svega o mogućnosti rješavanja imovinskih odnosa.

Promjena veličine fonta
Kontrast