Još nema dopisa o izvršenom nadzora

Od inspekcijskog nadzora koji je početkom prosinca  lanjske godine izvršen u  pogonu Ciglane Cerje Tužno d.o.o.,  a vezano na korištenje novog energenta u proizvodnji opeke  – petrolkoksa prošlo je već četrdesetak dana, a Općina  Maruševec do danas nije primila nikakav dopis o nalazu iste, iako je to načelnik Općine Ivan Šagi pismeno zatražio . Nakon zatražene provjere od građevinske inspekcije kako bi se utvrdilo dali dograđeni objekti unutar pogona Ciglane odgovaraju građevinskim i drugim pozitivnim zakonskim propisima dobiveno je rješenje o uklanjanju bespravno sagrađenog objekta . Općina Maruševec i dalje poduzima radnje i mjere u okviru svojih nadležnosti a za zaštitu okoliša i zdravlja mještana Općine Maruševec i šire.

Promjena veličine fonta
Kontrast