Konačni rezultati izbora članova vijeća mjesnih odbora provedenih 16. svibnja 2021. godine

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog obora I. provedenih 16. svibnja 2021. godine

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog obora II. provedenih 16. svibnja 2021. godine

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog obora III. provedenih 16. svibnja 2021. godine

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog obora IV. provedenih 16. svibnja 2021. godine

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog obora V. provedenih 16. svibnja 2021. godine

Promjena veličine fonta
Kontrast