Korištenje novog energenta u Ciglani Cerje Tužno d.o.o.

Na temelju upita mještana naselja Selnik ,Greda i Cerje Nebojse o korištenju novog energenta u proizvodnji opeke u Ciglani Cerje Tužno d.o.o., Općina Maruševec zatražila je pismeno očitovanje od vlasnika ciglane, te o tome pismeno obavijestili Inspekciju zaštite okoliša pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode. Iz telefonskog razgovora sa inspektoricom gospođom Miljenkom Kliček dobivena je informacija da su izvršena dva inspekcijska nadzora  o čemu će pismeno biti izvješćene Općina Maruševec, Općina Vidovec i Grad Ivanec. Isto tako u razgovoru sa vlasnikom Ciglane rečeno je da je spomenuti energent , a radi se o petrol-koksu, dan na analizu u Institut Ruđer Bošković, te će ista analiza odlučiti o njegovom eventualnom korištenju. Iz prednjeg je vidljivo da Općina Maruševec ne propušta slučaju ovo pitanje kao što se u medijskim nagađanjima to želi prikazati, a da je kompletna odgovornost na vlasniku ciglane.

Promjena veličine fonta
Kontrast