Kredit za premošćivanje financiranja IPARD-a

Općinsko vijeće općine Maruševec na posljednjoj je sjednici donijelo odluku o nabavi kratkoročnog kredita za financiranje izvođenja radova rekonstrukcije javnih lokalnih nerazvrstanih cesta u općini Maruševec – realizaciji IPARD programa. Kratkoročni kredit odobren je u iznosu dobivenih sredstava po osnovu IPARD programa od najpovoljnijeg ponuditelja odabranog temeljem postupka nabave bagatelne vrijednosti. Kredit će biti realiziran od 1. listopada, a za očekivati je da će vremenske prilike dozvoliti radove na 10 odabranih dionica. Kao što je poznato, Općina Maruševec  je prijavila  na natječaj ukupno 11 dionica, a prošlo je deset dionica od gotovo 5600 metara. Općina je imala namjeru kandidirati veći broj dionica, no za ostale nije bilo moguće urediti vlasničke odnose. Tako će se radovi izvoditi na dionici u Jurketincu prema kapelici u dužini od 424 metra, Maruševcu prema školi od 139 metara, u Novakima dužine 395 metara, u Jurketincu od sajmišta 421 metar i odvojak prema farmi 170 metara, na Gredi od križa do Črne Mlake i lipe 2400 metara, u Brodarovcu 165 metara, u Novakima prema Druškovcu 366 metara, Maruševcu kod dvorca 553 metra, Bikovcu prema Jurketincu 359 metara te u Druškovcu kod Maloka 150 metara. Ukupna vrijednost radova je 2.310.713,00 kuna, a iste će u početnoj fazi financirati Općina Maruševec, a u koju je svrhu i uzet kratkoročni kredit, a nakon okončanih situacija sredstva će biti vraćena u proračun iz Europskih fondova odnosno njezina programa IPARD. Kao što je poznato, sve dionice za rekonstrukciju su postojeći makadamski poljski putovi van građevinskih zona i to je bio jedan od uvjeta za dobivanje sredstava iz Europskog fonda.

Promjena veličine fonta
Kontrast