Kuburaši uz motoriste

Kuburaška udruga Maruševec nastupila je  na 10. jubilarnoj motorijadi koju je organizirao Moto klub „Grof Bombeles“ na Vinici. Pucalo se u sklopu programa koji je pripremljen za učesnike motorijade koji su se već po tradiciji okupili na viničkim jezerima. Kuburaška udruga Maruševec je tako postala stalni sudionik viničke motorijade. Kroz ljetni period smanjene su aktivnosti Kuburaške  udruge Maruševec ali će biti iskorišteno vrijeme za obuku novih članova i pripremu za aktivniju sezonu koja će početi od blagdana Svetoga Roka.

Promjena veličine fonta
Kontrast