Nepridržavanje pravila za odlaganje otpada

Općina Maruševec je u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavila 30 kontejnera i to 10 zelenih za staklo, 10 žutih za plastiku i 10 plavih za papir. Vrijednost projekta iznosila je 85.875,00 kuna, od čega je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao 34.350,00 kuna, a Općina Maruševec 51¸.525,00 kuna. Zeleni otoci s kontejnerima postavljeni su po cijelom teritoriju Općine Maruševec, a zbrinjava ih Ivkom d.d. Ivanec. U posljednje je vrijeme primijećeno da mještani u iste odlažu razni otpad bez obzira na vidljivu obavijest za što je kontejner namijenjen. Važno je napomenuti da se u kontejnere odlaže isključivo sortiran otpad za reciklažu, prema vrsti kontejnera i svako drugačije odlaganje nije  dozvoljeno. Isto tako, ako je kontejner pun, ne treba otpad ostavljati uz isti jer onda vjetar to raznosi i čitavo mjesto predviđeno za odlaganje je vrlo neuredno i nije ispunjena predviđena svrha Zelenih otoka. Posebno se to odnosi na građevinski otpad za koji nije predviđeno odlaganje u postavljene kontejnere.

Promjena veličine fonta
Kontrast