Nove cijene čiščenja snijega

Razmatrajući zahtjev Markom-a d.o.o. za davanje suglasnosti na prijedlog izmjene cijena usluga zimskog čišćenja snijega vjećnici Općinskog vijeća su na svojoj 4. Sjednici prihvatili obrazloženje te će čiščenje snijega rad kamiona s ralicom sa 190,00 kuna porasti na 200,00 kuna po satu, plus 30,00 kuna po satu ako je potreban dodatni rad s posipačem, a čiščenje snijega rovokopačem raličenje poraslo bi s 180,00 na 230,00 kuna po satu. Cijena utovara snijega ostala bi 180,00 kuna po satu, a čiščenje nogostupa frezom bilo bi 110,00 kuna po satu. Osnovni razlog za ova povećanja kako je u obrazloženju naveo direktor MARKOM-a Zdravko Kukec odnosi se na povećanje cijena goriva.

Promjena veličine fonta
Kontrast