Obavijest KUD-a “Klaruš” Maruševec o upisu novih članova

KUD „Klaruš“ Maruševec  ove jeseni želi pokrenuti  rad u pjevačkom
zboru. Stoga,  pozivamo sve zainteresirane (starije od 14 godina),
koji su voljni pjevati u pjevačkom zboru KUD-a, da se odazovu
11.09.2014. godine, u Dom kulture u Čalincu, u 19:00 sati, na dogovor
oko početka probi.

Također i ove godine KUD „Klaruš“ Maruševec  vrši upis svih
zainteresiranih u folklornu sekciju KUD-a. Upisi će se vršiti tijekom
cijelog mjeseca rujna (počevši od 09.09.), svakog utorka i četvrtka u
19:00 sati.  Djeca će se upisivati u grupe sukladno svojoj dobi
(najniža dobna granica je 7 godina), a starije članove upisujemo u
dvije grupe: grupu izvornog folklora  i grupu koreografiranog
folklora.

Dakle, ako ste voljni plesati i pjevati u KUD-u“Klaruš“ Maruševec, i
sa nama predstavljati folklornu baštinu diljem Hrvatske, a i šire,
odazovite se našem pozivu.

Promjena veličine fonta
Kontrast