Obavijest poljoprivrednicima o korištenju poljskih puteva

Općina Maruševec je na svom području u proteklom vremenu uredila poljske puteve. Slijedom navedenog, obavještavamo vlasnike poljoprivrednih zemljišta da prilikom obrade parcela ne oštećuju uređene puteve i ne nanose zemlju i biljne ostatke na puteve. Vlasnici poljoprivrednih parcela dužni su uz puteve održavati zaštitni pojas, radove prilagoditi okretanjem mehanizacije na zaštitom pojasu, a putno zemljište nakon obrade parcele čišćenjem dovesti u prihvatljivo stanje urednosti.

Za neizvršavanje obaveza, previđene su novčane kazne i troškovi čišćenja.

Promjena veličine fonta
Kontrast