Obavijest za vlasnike ili posjednike pasa

Obavještavaju se i obvezuju posjednici pasa, da su dužni brinuti se za životinje i držati ih pod nadzorom, sukladno propisima o veterinarstvu i Zakonu o zaštiti životinja.

Obvezuju se vlasnici da pse starije od 3 mjeseca moraju cijepiti, označiti mikročipom i upisati u Upisnik kućnih ljubimaca.

Za neodgovorne posjednike životinje koji se ne pridržavaju navedenog, predviđene su novčane kazne i troškovi veterinarske službe.

Naime, Općina Maruševec zaprimila je više obavijesti i pritužbi od strane građana o psima koji se bez nadzora kreću općinom, a mogu predstavljati opasnost za sigurnost ljudi. Stoga, ovim putem upozoravamo vlasnike i posjednike istih da je zabranjeno držanje i postupanje s kućnim ljubimcem, te njegovo kretanje na način kojim se ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi, a posebno djece, da je zabranjeno puštati pse na javne površine, da nije dozvoljeno puštanje kućnih ljubimaca na javne površine bez nadzora, a posjednik kućnog ljubimca je dužan očistiti javnu površinu od otpadaka njegovog kućnog ljubimca.

Što se tiče pasa, dozvoljeno je držanje psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen sukladno propisima o veterinarstvu, a posjednik psa je dužan osigurati da pas ne ugrožava osobnu sigurnost građana i sigurnost drugih životinja. Zabranjeno je držati psa koji se prema Pravilniku o opasnim psima kategorizira kao „Opasan pas“. Zabranjeno je huškati psa na čovjeka, te na bilo koji drugi način ometati kretanje i sigurnost ljudi na javnim površinama i u zajedničkim prostorima.

Po javnim površinama na području Općine Maruševec, posjednik je psa dužan voditi na povodcu, tako da ne ugrožava sigurnost ljudi i njihovo kretanje. Posjednik kućnog ljubimca koji ne može brinuti o njemu sukladno propisima, dužan je pronaći udomitelja odnosno osobu koja će se brinuti o njima na propisan način ili ih predati u higijenski servis.

Komunalni redar ovlašten je od počinitelja navedenih i ostalih prekršaja utvrđenih Odlukom naplatiti novčanu kaznu, ukoliko počinitelj ne pristane na plaćanje kazne, izdat će mu se obvezni prekršajni nalog. Ukoliko komunalni redar nije ovlašten postupati u određenim situacijama, obavijestit će inspekciju koja je nadležna za primjenu propisa o veterinarstvu i zaštiti životinja.

zakonske-obaveze-skrbnika-pasa
Promjena veličine fonta
Kontrast