Objavljen Godišnji plan javnih natječaja/poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva u 2016. godini

Objavljen Godišnji plan javnih natječaja/poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva u 2016. godini.
Na internetskim stranicama Varaždinske županije objavljen je Godišnji plan javnih natječaja/poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva u 2016. godini.
Sukladno Odluci o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge, župan donosi i objavljuje Godišnji plan javnih natječaja/poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva u 2016. godini iz Proračuna Varaždinske županije.     
Godišnji plan sadrži podatke o davatelju sredstava, prioritetima financiranja, nazivu i planiranom vremenu objave, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenih financiranju pojedinog programa odnosno projekta, očekivanom broju programa i projekata koji će se ugovoriti za financiranje i eventualno druge podatke.
Inače, temeljem Odluke financiranje udruga provodi se na temelju javnog natječaja i javnog poziva za:
1. provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima;
2. obavljanje određene javne ovlasti na području Županije povjerene posebnim zakonom;
3. pružanje socijalnih usluga na području Županije temeljem posebnog propisa, odnosno rada udruga pružatelja socijalnih usluga;
4. podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Županije;
5. donacije i sponzorstva;
6. program javnih potreba propisane posebnim zakonima kad ih provode udruge,
7. obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi i drugih manifestacija od značaja za Županiju;
8. jačanje kapaciteta udruga (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima za područje Županije, manje potpore za nabavu opreme i slično);
9. edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu);
10. druge oblike i namjene dodjele financijskih sredstava iz proračuna.
Darko Majhen, mag. pol.
Viši stručni suradnik za odnose s javnošću
Upravni odjel za poslove župana /
County Prefect’s Department
  
T: +385 42 390 506
F: +385 42 390 553
M: +385 91 2390 558
Varaždinska županija / Varazdin County
Franjevački trg 7, 42000 Varaždin
Republika Hrvatska / Republic of Croatia
Promjena veličine fonta
Kontrast