Objavljen javni poziv za bespovratna sredstva mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja

Kroz Javni poziv bespovratne potpore mogu ostvariti mlade obitelji za poticanje rješavanja njihovog stambenog pitanja na području Općine Maruševec u 2020. godini.

Općina Maruševec je na svojim internetskim stranicama objavila Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora mladim obiteljima za rješavanje njihovog stambenog pitanja na području Općine Maruševec.

-Cilj Općine Maruševec je stvarati osnovne uvjete za ostanak i doseljavanje mladih obitelji u ruralna područja radi demografske obnove, povećanja broja stanovnika i ravnomjernog gospodarskog razvoja općine. Tako smo kroz ovaj program za mlade obitelji u općinskom Proračunu osigurali 250 tisuća kuna, a ako tom iznosu pribrojimo i ostale pomoći poput povećanih potpora obiteljima novorođenčadi, sufinanciranja predškolskog odgoja, darova, prijevoza, radnih bilježnica za osnovnoškolce, produženog boravka, troškova toplog obroka, škole plivanja, stipendija, dolazimo do iznosa od gotovo 3 milijuna kuna. To je dokaz da je Općina Maruševec socijalno osjetljiva i aktivna te da brine o potrebama svojih građana, ističe načelnik Damir Šprem.

Mlade obitelji s područja Općine Maruševec mogu ostvariti bespovratnu potporu kroz dvije mjere iz Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Maruševec za 2020. godinu, koji je Općinsko vijeće donijelo ove godine. -Radi se o mjerama Sufinanciranje kupnje obiteljske kuće, kroz koju Općina Maruševec potiče podnositelje zahtjeva s 30 tisuća kuna, te Sufinanciranje rekonstrukcije i/ili adaptacije stambenog prostora. Temeljem ove mjere subvencija se odobrava u visini do 50 posto prihvatljivih troškova, a maksimalni iznos sredstava po jednom korisniku iznosi najviše 15 tisuća kuna. Vjerujemo da će ova politika biti dodatni poticaj mladim ljudima za ostanak na našem području, imajući na umu da su upravo oni nositelji razvoja i presudni faktor povećanja nataliteta, dodaje zamjenik načelnika Mario Klapša.

Javni poziv kao i svi potrebni dokumenti, nalaze se na Internet stranicama Općine Maruševec, a rok za prijavu je 1. studeni ove godine.

Promjena veličine fonta
Kontrast