Odluka o privremenom reciklažnom dvorištu

Odlukom Općinskog vijeća općine Maruševec ovlašten je načelnik općine Maruševec da sklopi Sporazum o iskazivanju namjere za osiguravanjem funkcioniranja zajedničkog reciklažnog dvorišta s Gradom Ivanec u svrhu zajedničkog provođenja mjera gospodarenja otpada. Svrha je odluke provođenje mjera odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog, glomaznog otpada osiguranjem funkcioniranja reciklažnog dvorišta i to na lokaciji u naselju Jerovec, prostoru koji je prostorno planskom dokumentacijom grada Ivanca predviđen za reciklažno dvorište.

Promjena veličine fonta
Kontrast