ODLUKU O ODABIRU PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE MARUŠEVEC I VISINI FINANCIJSKE POTPORE IZ PRORAČUNA OPĆINE MARUŠEVEC ZA 2017. GODINU

Na temelju provedenog Javnog poziva za financiranje  programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Maruševec u 2017. godini, odabire se 22 programa/projekta udruga koji u cijelosti udovoljavaju administrativno-formalnim uvjetima Javnog poziva te kriterijima za odabir programa/projekata, sukladno Pravilniku.

Odluka o odabiru programa/projekata nalazi se u nastavku.

Odluka

Promjena veličine fonta
Kontrast