Održana 108. sjednica Skupštine DVD-a Maruševec

U subotu 07. veljače u Domu kulture Općine Maruševec svoju 108. redovnu godišnju sjednicu Skupštine održalo je Dobrovoljno vatrogasno društvo Maruševec. Uz članove društva, sjednici su nazočili načelnik Općine Maruševec Ivan Šagi, predsjednica Općinskog Vijeća Općine Maruševec Andreja Ptiček, zapovjednik Vatrogasne zajednice Varaždinske županije g. Stjepan Kovaček, direktor tvrtke Vatropromet Zagreb g. Nenad Radojčić, predsjednik i zapovjednik Vatrogasne zajednice općine Maruševec Zdravko Kukec i Armin Varga te predstavnici Kuburaške udruge Maruševec i prijateljskih dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Donjeg Ladanja, Vinice, Gornjeg Vratna, Donje Voće, Ivanca, Vidovca, Klenovnika, Nedelišća, Ljubešćice, Lepoglave, Gradišća, Nove Vesi, te prvi puta iz DVD-a Pregrada iz Krapinsko-zagorske županije.
Na sjednici čijem je radnom predsjedništvu na čelu bio Predsjednik DVD-a Renato Podbojec podnesena su izvješća o radu društva u 2014.g. sa izvješćem Zapovjedništva, o financijsko-materijalnom poslovanju u 2014.g., izvješće Nadzornog odbora za 2014.g., te su usvojeni Plan rada za 2015.g. i Financijski plan za 2015.g. i 2016.g. Iz izvješća o radu koje je podnio Ivica Matijašec proizlazi da društvo u ovom momentu od ukupnog broja članstva ima 18 vatrogasaca, 22 vatrogasca 1.klase, 3 dočasnika, 2 dočasnika 1.klase, 2 časnika, 3 časnika 1.klase, 2 viša vatrogasna časnika, 2 počasna vatrogasna časnika i 14 članova bez ispita. Društvo ima 25 osposobljenih operativnih vatrogasaca s odgovarajućim vatrogasnim zvanjem, obavljenim liječničkim pregledom te su svi osigurani od posljedica nesretnog slučaja, koji se osim putem javne sirene uzbunjuju i SMS-porukama iz vatrogasnog operativnog središta Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina kako bi izlazak na intervencije bio u što kraćem vremenu i što većem broju. Od operativnog djelovanja postrojbe u 2014.g. bilo je ukupno 39 različitih oblika intervencija, od čega najviše ispumpavanja vode iz obiteljskih kuća, podruma, poplavljenog objekta, dvorišta, parkirališta, punjenje vreća s pijeskom njih 25, 4 požara i to dimnjaka, niskog raslinja, obiteljske kuće i skladišta, uklanjanja vozila s prometnice, 4 intervencije sa osiguravanjem mjesta događaja, te pomoći kod izvlačenja i spašavnja unesrećene osobe, uklanjanje stabla s prometnice i ispomoć DVD-u Ladanje Donje kod poplava. U svim navedenim intervencijama ukupno je sudjelovalo 153 vatrogasaca pri čemu je utrošeno ukupno 325 radnih sati.
Vatrogasci s najviše izlazaka na intervencije su Josip Grobenski s 23, Ivan Nemec s 19, Adrian Matijašec s 17 i Dejan Mikolaj s 13 intervencija. U 2014.godini na osposobljavanju i usavršavanju je bilo 16 članova od čega 4 za temeljno zvanje vatrogasca, 2 za vatrogasaca I klase, 9 dočasnika, 1 dočasnik I. klase, 2 za specijalnost strojar i 1 vatrogasac za obuku u simulatoru plamenih udara. U ostalim aktivnostima radilo se na uređenju okoliša u
Osnovnoj školi “Gustav Krklec” Maruševec piljenjem, čišćenjem, odvozom i kontroliranim spaljivanjem drva u školskom parku, tu je i suradnja s KUD-om “Klaruš” Maruševec u vidu preventivnog dežurstva prilikom manifestacija koje su organizirali, a društvo se uključilo i u općinsku akciju prikupljanja humanitarne pomoći za stanovnike poplavljenih područja Slavonije, na način da je osiguran vozač sa vatrogasnim kombi vozilom koji je u dva navrata otpremio skupljenu hranu i higijenske potrepštine GDCK Županja. Od ostalih aktivnosti, obilježen je Mjesec zaštite od požara, tradicionalno blagdan Sv. Florijana prisustvom na misi u župnoj crkvi Sv. Jurja, a zajedno sa članovima Kuburaške udruge Maruševec članovi su čuvali sveti grob za Uskrs. Tu je i obilazak mjesnih groblja u Maruševcu i Druškovcu povodom blagdana Svih Svetih te sudjelovanje na pokaznim vatrogasnim vježbama i natjecanjima prijateljskih i susjednih društava.
Društvo je iz općinskog proračuna putem Vatrogasne zajednice općine Maruševec primilo 184.000,00 kn od čega je za redovno poslovanje utrošeno 89.678,94 kn, uvećano za zadnju rate leasinga za Mercedes Vito, te sredstva koja su na posebnom računu za nabavku novog vozila. Iz Plana rada za 2015.g. i nadalje je prioritet održavanje sastanaka svih članova jednom mjesečno, usavršavanje, školovanje i obučavanje vatrogasce za nova zvanja i specijalnosti, primanje novih članova u društvo, nabavka neophodne vatrogasne opreme te suradnja s drugim vatrogasnim društvima te udrugama unutar naše općine. U Financijskom planu za 2015.g. i 2016.g. s planom prihoda i rashoda, planom zaduživanja i otplata i obrazloženjem, planirani su ukupni prihodi i rashodi u visini od 200.000,00 kn. U cilju usklađivanja s novim Zakonom o udrugama i Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Skupština je usvojila i novi Statut društva, koji je usklađen sa novom zakonskom regulativom, a čime su riješena sva bitna pitanja unutarnjeg ustroja društva. U drugom dijelu sjednice podijeljena su odlikovanja za završena osposobljavanja za vatrogasna zvanja i specijalnosti te za obljetnice članstva u društvu. Tako su za zvanje „vatrogasac I. klase“ pripadajuća uvjerenja odnosno diplome primili Mirjana Martinčević i Danijel Hranić, dok su spomenice primili Filip Vrbanec za 10 godina, Nemec Dr. Ivan , Korpar Franjo i Kveštek Boris svi za 30 godina vjernosti društvu a uručio ih je tajnik Županijske vatrogasne zajednice Stjepan Kovaček.

Promjena veličine fonta
Kontrast