Održana 110. izborna sjednica Skupštine DVD-a Maruševec

U subotu je  u Domu kulture  općine Maruševec svoju 110.-tu izbornu godišnju sjednicu Skupštine održalo Dobrovoljno vatrogasno društvo Maruševec.

Uz brojne  članove društva, sjednici su nazočili  načelnik Općine Maruševec  Ivan Šagi,  predsjednik Općinskog vijeća Dragutin Kišić, predstavnik Vatrogasne zajednice Varaždinske županije  Mirko Svetec, ravnateljica Osnovne škole „Gustav Krklec“ Maruševec Ana Galic,  predstavnik Udruge branitelja općine Maruševec  Slavko Štrlek, brigadir Hrvatske vojske Marijan Kretić, predstavnici Kuburaške udruge Maruševec te prijateljskih dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Donjeg Ladanja, Gornjeg Vratna, Petrijanca, Tužnog, Klenovnika, Babinca, Salinovca, Ljubešćice, Lepoglave, Vrbna, Nove Vesi, Margečana i Nedeljanec – Prekna.

Iz opsežnog Izvješća o radu Društva u 2016. godini sa izvješćem Zapovjedništva, vidljivo je da je vatrogasna postrojba u 2016. godini intervenirala ukupno 9 puta i to na 5 požara i 4 tehničke intervencije, na kojima je ukupno sudjelovalo 34 vatrogasaca, koji su svi zajedno utrošili 272 radna sata. Najviše izlazaka na intervencije imali su Adrian Matijašec , šest te Vladimir Podbojec , Zvonimir Deduš  i Vrbanec Filip po pet. Od ostalih aktivnosti treba  spomenuti posjet Muzeju hrvatskog vatrogastva Hrvatske vatrogasne zajednice u Varaždinu, čuvanje svetog groba za Uskrs zajedno s Kuburaškom urugom Maruševec, odlazak na svetu misu povodom sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca, podjela letaka povodom mjeseca zaštite od požara, hodočašće u Mariju Bistricu, posjet vrtiću „Pčelica Maja“, sudjelovanje na obilježavanju obljetnica DVD-a Gradišće i Margečan, te druge operativne aktivnosti vatrogasne postrojbe poput uklanjanja drveća, ispumpavanja bunara, kontroliranog spaljivanja i dežurstva. U 2016. godini Društvo je imalo 31 osposobljenog operativnog vatrogasca sa odgovarajućim vatrogasnim zvanjem i obavljenim liječničkim pregledom koji su svi bili osigurani od posljedica nesretnog slučaja, a koji se osim putem javne sirene uzbunjuju i SMS-porukama iz vatrogasnog operativnog centra Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina kako bi izlazak na intervencije bio u što kraćem vremenu i što većem broju. U protekloj godini, 5 članova osposobljeno je za temeljno vatrogasno zvanje vatrogasac, jedan za dočasnika I klase, jedan član je stekao ovlaštenje Ministarstva unutarnjih poslova za samostalno vođenje vatrogansih intervencija i primjenu javnih ovlasti, jedan član  je završio obuku u simulatoru plamenih udara, a jedan za rad s aparatima za zaštitu dišnih organa. Od sudjelovanja na natjecanjima, ženska A ekipa sudjelovala je na 7. po redu natjecanju sa zaprežnim špricama u Novoj Vesi gdje su osvojile 2. mjesto. Muška A ekipa sudjelovala je na 2. natjecanju operativnih vatrogasaca u Varaždinskim toplicama  gdje su bili najbolji u navali s vozilom i potezanju užeta. Ženska i muška A ekipa osvojile su 1. mjesto na općinskom natjecanju koje je organizirala Vatrogasna zejednica općine Maruševec.

U nastavku sjednice usvojena su izvješća o financijsko-materijalnom poslovanju u 2016. godini,  Nadzornog odbora za 2016. godinu, doneseni su Plan rada i Financijski plan za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. godinu, te je Skupštini podneseno Izvješće o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola. Ukupni prihodi u 2016. godini iznosili su 218.800,00 kn od čega iz općinskog proračuna putem Vatrogasne zajednice općine Maruševec 124.000,00 kn, dok je 83.800,00 kn prenesen višak iz 2015. godine. Ukupni rashodi za redovno poslovanje iznosili su 81.400,00 kn. Iz Plana rada za 2017. godinu vidljivi su prioriteti djelovanja i to  održavanja sastanaka svih članova jednom mjesečno, usavršavanje, školovanje i obučavanje  članova i vatrogasaca za temeljna i nova vatrogasna zvanja i specijalnosti, primanje novih članova u društvo, nabavljanje neophodne vatrogasne opreme, te suradnja s drugim vatrogasnim društvima i udrugama unutar naše općine, kako bi se podigla svijest o važnosti dobrovoljnog vatrogastva. Najveći prioritet u 2017. godini bit će obilježavanje 110.-te obljetnice neprekidnog rada i postojanja Društva, koja će se pod pokroviteljstvom Općine Maruševec obilježiti početkom  listopada za blagdan  Čiselske nedele. Povodom toga , Općina Maruševec u svom je proračunu osigurala dodatnih 50.000,00 kn za nabavku novijeg vatrogasnog vozila. U Financijskom planu za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. godinu, koji uključuje plan prihoda i rashoda, plan zaduživanja i otplata sa obrazloženjem, planirani su ukupni prihodi i rashodi u visini od 200.000,00 kn.

U daljnjem tijeku sjednice, razriješeno je rukovodstvo koje je upravljalo Društvom posljednje 4 godine, te je temeljem prijedloga Kandidacijsko-izbornog povjerenstva za naredno mandatno razdoblje 2017. – 2021. izabrano novo rukovodstvo. Tako će Društvo i nadalje voditi predsjednik Renato Podbojec sa zamjenikom Zdravkom Kukec, dok će tajničke poslove u novom mandatu obavljati Mirjana Martinčević. Novi zapovjednik bit će Adrian Matijašec sa zamjenikom Tihomirom Buden i spremištarom Filipom Vrbanec. Njihov rad nadzirat će  Nadzorni  odbor na čelu s predsjednicom  Marinom Korpar. Čestitke novom rukovodstvu uputio je načelnik općine Ivan Šagi koji je istaknuo dobru dosadašnju suradnju a čestitkama se pridružio predstavnik Vatrogasne zajednice Varaždinske županije Mirko Svetec kao i predstavnici prisutnih prijateljskih društava i udruga.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IMG_0766

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Promjena veličine fonta
Kontrast