Održana 2. sjednica Općinskog vijeća

Sjednica Općinskog vijeća Općine Maruševec, prva nakon konstituirajuće  započela je točkom pitanja i prijedlozi  vijećnika. Pitanja su se odnosila na  izvršenje proračuna, stanje legalizacije općinskih objekata, konkretne planove razvoja Općine kao i aktualnih pitanja  predviđene rekonstrukcije nisko naponske električne mreže u mjestima Cerje Nebojse, Novaki te trafostanica u Donjem Ladanju i Jurketincu kao i uređenje  prilaza općinskom središtu uz županijsku cestu u Biljevcu i Čalincu kod stare općine. Vijećnike je zanimalo i kako su organizirani javni radovi kao i rad komunalnog redara . Pitanja su bila upućena prvenstveno načelniku Općine Ivanu Šagi  te predsjednici Općinskog vijeća Andreji  Ptiček te zamjeniku načelnika Nedeljku Horvatu, a vijećnici su bili zadovoljni dobivenim odgovorima. Vijećnici su donijeli odluku o izmjenama i dopunama općinske Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine. Osnovna izmjena je da se počevši od 18. svibnja ne plaća naknada za priključenje građevina i drugih nekretnina  na komunalne vodne građevine. U nastavku sjednice vijećnici su donijeli odluku o osnivanju i izboru članova Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost, a u istu su imenovani Dragutin Kišić iz HDZ-a kao predsjednik,  te članovi Dragutin Putar Matuza iz HSS-a i Josip Špoljar kao nezavisni vijećnik. Donijeta je  i odluka o osnivanju i izboru članova  Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Maruševec. Povjerenstvo čine Juraj Prešovar kao predsjednik, te članovi Dragutin  Peharda iz HNS-a i Vjekoslav Bahun kao nezavisni vijećnik. Vijećnici Općinskog vijeća Općine Maruševec donijeli su odluku o imenovanju članova stožera zaštite i spašavanja kao stručnog, operativnog i koordinativnog tijela koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi općinski načelnik. Za načelnika stožera imenovan je Nedeljko Horvat, zamjenik načelnika Općine Maruševec, a članovi su Armin Varga zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Maruševec, Zdravko Vrbanić, predstavnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Varaždin, Željko Šagi predstavnik Policijske uprave  varaždinske, Slavko Cerjan veterinar, Damir Varga liječnik i Zdravko Kukec direktor komunalnog poduzeća Markom Maruševec. Općinsko vijeće Općine Maruševec  donijelo je zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra na katastarskoj čestici u Donjem Ladanju u naravi neplodno zemljište površine 2.482 m2 radi izgradnje sportsko rekreacijskog centra Donje Ladanje,  a kako je to predviđeno nedavno donesenim izmjenama i dopunama prostornog plana Općine.

Promjena veličine fonta
Kontrast