Održana uvodna konferencija projekta Recikliraj i profitiraj

U prostorijama Općine Maruševec danas je održana uvodna konferencija projekta „Recikliraj i profitiraj – izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području općina Maruševec i Petrijanec“.

Na konferenciji su korisnik Općina Maruševec i partner Općina Petrijanec predstavili projekt te dali više informacija o njegovoj provedbi i planiram aktivnostima. O projektu su govorili načelnik Općine Maruševec Damir Šprem, zamjenik načelnika Mario Klapša i načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec.

Projekt je financiran kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020 sukladno Pozivu koji je raspisalo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Vrijednost projekta Recikliraj i profitiraj iznosi 565.088,24 kune, od čega se 85 posto financira bespovratnim europskim sredstvima, u iznosu od 480.324,98 kuna.

Općine Maruševec i Petrijanec žele da cjelokupno lokalno stanovništvo aktivno počinje primjenjivati načela smanjenja proizvodnje otpada u svakodnevnom životu i odvojeno odlagati otpad, a zahvaljujući Kohezijskom fondu omogućeno nam je da zajedno s općinom Petrijanec krenemo u ovaj projekt kako bismo kroz europske smjernice educirali naše građane o kvalitetnom razvrstavanju otpada – izjavio je načelnik Općine Maruševec Damir Šprem, te dodao kako je unazad nekoliko godina Općina Maruševec pokrenula razvrstavanje otpada na kućnom pragu ali da po tom pitanju ima još puno posla.

Načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec dodao je kako su općine pokretači promjene svijesti građana kada je u pitanju gospodarenje otpadom i te je zadovoljan što su kontinuirane izobrazno-informativne aktivnosti usmjerene i prema mlađoj populaciji jer je to jedan od uvjet za postizanje zadanih ciljeva u gospodarenju otpadom. -Općina Petrijanec je uspostavila prikupljanje glomaznog otpada u dvorištu općinske zgrade svakog radnog dana. Građanima je dostupno i mobilno reciklažno dvorište za prikupljanje problematičnog otpada koji se prikuplja svake četvrte srijede, četvrtka i petka na lokacijama koje se objavljuju na mrežnim stranicama Općine Petrijanec, pojasnio je načelnik Posavec.

Projekt doprinosi unapređenju kvalitete života u lokalnoj zajednici na području općina Maruševec i Petrijanec, uključuje stanovništvo na način koji uvažava i doprinosi jednakim mogućnostima, održivom razvoju i zaštiti okoliša te promiče načela dobrog upravljanja i suradnju s civilnim društvom.

Zamjenik načelnika Mario Klapša naglasio je kako je Općina Maruševec navedeni projekt pripremala i prijavila kako bi utjecala na povećanje svijesti građana na području dvije općine o važnosti i načinu održivog gospodarenja otpadom, te u cilju povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, kao i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. -Kroz projekt će se za građane između ostalog pripremiti i dostaviti leci i plakati, organizirati edukativne tribine, natjecanja za djecu, radijski i televizijski spotovi koji će promovirati održivo gospodarenje otpadom – izjavio je zamjenik načelnika Općine Maruševec Mario Klapša prilikom predstavljanja projekta. Zamjenik Klapša je dodao kako općine projektom žele povećati postotak domaćinstava koja u potpunosti razumiju i podržavaju razvrstavanje otpada na kućnome pragu, odnosno recikliranje te imaju pozitivan stav prema odgovornom postupanje s otpadom koje osim pravilnog  razvrstavanja otpada podrazumijeva i sprečavanju nastanka otpada, ponovnu uporabu predmeta i kućno kompostiranje.

Promjena veličine fonta
Kontrast