Oglas za rezervaciju mjesta za postavu štandova – Rokovo

     REPUBLIKA HRVATSKA
   VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
       OPĆINA MARUŠEVEC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

P  O  Z  I  V

za rezervaciju mjesta za korištenje javne površine za postavu štandova za dan 16. kolovoza 2019. godine – proštenje kod Sv. Roka u Druškovcu.

Plaćanje i rezervaciju mjesta za korištenje javne površine za postavu štandova na dan 16. kolovoza 2019. godine – proštenje kod Sv. Roka u Druškovcu (koja će se vršiti prema redoslijedu uplate) kandidati mogu obaviti  29. i 30. srpnja 2019. godine od 8 do 10 sati direktno na licu mjesta u Druškovcu.

Informacije kod Službe komunalnog redarstva na telefon 042-729-696.

Promjena veličine fonta
Kontrast