Općina Maruševec sufinancira nabavu udžbenika

Općinsko vijeće Općine Maruševec na svojoj 8. sjednici održanoj 2. srpnja 2014. godine donijelo je Zaključak, temeljem kojeg će Općina Maruševec financirati kupnju udžbenika za učenike osnovne škole od 1. do 8. razreda koji pohađaju Osnovnu školu “Gustava Krkleca” Maruševec u iznosu do 200,00 kuna po učeniku za školsku godinu 2014/2015. Od financiranja kupnje udžbenika izuzimaju se učenici koji udžbenike primaju po drugoj osnovi.

Osnovna škola će za svaki razred odabrati udžbenike u vrijednosti do 200,00 kuna po učeniku iz konačnih lista odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava (koje su objavljene na http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=10044 po županijama za svaku školu).

Škole će o odabranim udžbenicima obavijestiti učenike i roditelje. Nabavu udžbenika izvršiti će škola za potrebe školske knjižnice, a učenici zadužuju udžbenike preko školske knjižnice na početku školske godine te ih na kraju školske godine neoštećene vraćaju u knjižnicu.

Kupnja udžbenika iz točke I. ovog Zaključka financirati će se iz Proračuna Općine Maruševec za 2014. godinu, a doznaka sredstava vršiti će se Osnovnoj školi temeljem računa koje će Osnovna škola doznačiti Općini Maruševec.

Za ovu namjenu Općina Maruševec osigurala je u Proračunu Općine Maruševec za 2014. godinu 90.000,00 kuna.

Promjena veličine fonta
Kontrast