Općina sufinancirala postavljanje autobusnih nadstrešnica

Postavljene tri nadstrešnice na autobusnim stajalištima uz državnu cestu D35  i to  u Jurketincu, na Gredi kod gostione MS  te u Selniku kod trgovine auto dijelova Danas. Izradu temelja  nadstrešnica financirala je Općina Maruševec  s  15.500,00 kuna, a radove su izveli djelatnici MARKOM-a Maruševec. Za iste je bilo potrebno izraditi projektnu dokumentaciju i ishoditi dozvolu za postavljanje od Hrvatskih cesta što je koštalo  3.000,00 kuna. Općina će i u narednom periodu  nastaviti  sa izradom  projekata i ishođenja dozvola kako bi se i na preostalim  izrađenim autobusnim ugibalištima  mogle postaviti nove nadstrešnice.

Promjena veličine fonta
Kontrast