P O Z I V nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljištem na kojem su izvedene ceste, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u k.o. Druškovec, Donje Ladanje, Čalinec, Koretinec i Maruševec gdje će za: – NC1-056 Druškovec Vrpci, NC2-014 Lončarićev put, NC1-014 Čalinec – Dom kulture, NC1-021 Biljevec ispod groblja, NC1-023 Bikovec – Ivko, NC1-312 Kapelec – Bikovec, NC1-019 Čalinec – Kalinovec – Koretinec, NC1-013 Kapelec Hubarov put, NC1-016 Čalinec škola, NC1-070 Hrgarova ulica i NC1-036 Maruševec Babine njive, dana 27.04.2016. godine, započeti obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene opisane nerazvrstane ceste

P O Z I V nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljištem na kojem su izvedene ceste, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u k.o. Druškovec, Donje Ladanje, Čalinec, Koretinec i Maruševec gdje će za: – NC1-056 Druškovec Vrpci, NC2-014 Lončarićev put, NC1-014 Čalinec – Dom kulture, NC1-021 Biljevec ispod groblja, NC1-023 Bikovec – Ivko, NC1-312 Kapelec – Bikovec, NC1-019 Čalinec – Kalinovec – Koretinec, NC1-013 Kapelec Hubarov put, NC1-016 Čalinec škola, NC1-070 Hrgarova ulica i NC1-036 Maruševec Babine njive, dana 27.04.2016. godine, započeti obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene opisane nerazvrstane ceste

Promjena veličine fonta
Kontrast