Pomoć za ublažavanje posljedica suše

Vlada Republike Hrvatske na sjednici 27. prosinca 2013.godine donijela je odluku o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarne nepogode. Temeljem točke 3. te odluke Ministarstvo financija će doznačiti sredstva, a pomoć je bespovratna. Brigu i odgovornost o dodjeli i namjeni sredstava vode gradonačelnici i načelnici jedinica lokalne samouprave. Temeljem naprijed iznešenog, a uzimajući u obzir potvrđenu vrijednost prijavljene štete po oštečenicima raspored pomoći je slijedeći. Općini Maruševec dodijeljen je iznos pomoći za štete nastale od suše u razdoblju od lipnja do kolovoza 2013. godine u ukupnom iznosu od 542.214,00 kuna, a što je oko 8% od prijavljene štete. Cjelokupni iznos pomoći pripada fizičkim osobama za štetu na poljoprivrednim nasadima i poljoprivrednom zemljištu. U toku su izračuni te će uskoro biti poznati iznosi koje će biti isplačeni osobama koje su prijavile štetu.

 

Promjena veličine fonta
Kontrast