Postavljene nove nadstrešnice

Općina Maruševec i dalje nastoji na autobusna stajališta postaviti nadstrešnice kako bi mještani čekajući autobus bili zaštićeni od vremenskih nepogoda. Tako je s Varaždinskom agencijom za marketing i promidžbu ostvarena uspješna suradnja, te je do sada na području Općine Maruševec postavljeno ukupno 10 nadstrešnica.

Nadstrešnice su postavljene uz državnu cestu D35 u Jurketincu, Gredi, Selniku, Cerju Nebojse i Koškovcu, te uz županijske ceste u Koškovcu,  Druškovcu,  Donjem Ladanju i  Kapelcu.

Sve te nadstrešnice ovisne su od mogućnosti ishođenja dozvola od vlasnika zemljišta, a za što se još na mnogim mjestima ne mogu ishoditi  suglasnosti jer vlasnici zemljišta to ne dozvoljavaju.

Za naredno razdoblje Općina Maruševec prijavila je Varaždinskoj agenciji za marketing i promidžbu potrebu za novih 5 nadstrešnica. Općina se nada da će se i nadalje nastaviti uspješna suradnja na projektu postave nadstrešnica sa Varaždinskom agencijom za marketing i promidžbu.

 

Promjena veličine fonta
Kontrast