Potpisivanje ugovora o stipendiranju za ak. godinu 2016./17.

Općina Maruševec i ove godine nastavlja sa dodjelom stipendija svim redonim studentima sa područja Općine Maruševec. Svi redovni studenti koji su ove godine upisali prvu godinu studija i podnijeli prijavu na natječaj za dodjelu stipendija Općine Maruševec pozvani su da se u petak, 11. studenog 2016. godine u 18:00 sati  u prostorijama Općine Maruševec odazovu svečanom potpisivanju ugovora o stipendiranju u akademskoj godini 2016./2017.

Ugovore sa novih 23 studenata potpisati će načelnik Općine Maruševec Ivan Šagi. Uz novih 23 studenata, Općina Maruševec nastaviti će stipendirati i sve redovne studente koji iz ranijih godina imaju sklopljen ugovor o stipendiranju sa Općinom Maruševec uz uvjet da su u Jedinstveni upravni odjel Općine Maruševec dostavili potvrdu fakulteta o upisu u narednu godinu studija, tako da će u ovoj akademskoj godini Općina Maruševec stipendirati ukupno 67 studenata.

Promjena veličine fonta
Kontrast