Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Maruševec

 Na temelju članka 33. stavka 1. Statuta Općine Maruševec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 11/13 i 22/13)  i članka 57. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Maruševec («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 11/13) ,   s a z i v a m

12.  SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE MARUŠEVEC

za  dan    13. ožujka  2015. g. (petak)   s početkom u _18:00_ sati

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Maruševec u Maruševcu 6

 

 Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D :

 

1.   Pitanja i prijedlozi vijećnika

2.   Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Maruševec održane

22. prosinca 2014.g.

3.   Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Upravi groblja – „Markom“-u d.o.o. na

prijedlog Godišnjeg  plana upravljanja grobljima u Maruševcu i  Druškovcu za 2015.

godinu

4.   Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti „Markom“-u d.o.o. na prijedlog Godišnjeg

plan prihoda i rashoda  za 2015. godinu

5.   Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Markom-u d.o.o. na predloženu izmjenu

i  dopunu Cjenika pogrebnih usluga na području Općine Maruševec

6.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine

Maruševec za razdoblje od 01.07.2014. – 31.12.2014.g.

7.    Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka

iz Proračuna Općine Maruševec

8.    Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

9.    Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog

otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira,

metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada

10.  Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog

komunalnog otpada na području Općine Maruševec

11.  Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća općinskog načelnika o izvršenju Plana

gospodarenja otpadom Općine Maruševec za 2014. godinu

12.  Donošenje  Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine

Maruševec

13.  Donošenje Odluke o izradi Strategije razvoja Općine Maruševec za razdoblje od 2015.

do 2020. godine

14.  Donošenje Zaključka o pokretanju postupka izrade Urbanističkog plana uređenja zone

mješovite, pretežito stambene namjene u naselju Donje Ladanje

15.  Donošenje Zaključka o pokretanju postupka izrade Urbanističkog plana uređenja zone

mješovite, pretežito stambene namjene u naselju Jurketinec

16.  Izvješće komunalnog redara o radu službe komunalnog redarstva

 

 

 

 

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG VIJEĆA

Andreja Ptiček, mag.nov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na temelju članka 33. stavka 1. Statuta Općine Maruševec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 11/13 i 22/13)  i članka 57. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Maruševec («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 11/13) ,   s a z i v a m

 

 

12.  SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE MARUŠEVEC

za  dan    13. ožujka  2015. g. (petak)   s početkom u _18:00_ sati

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Maruševec u Maruševcu 6

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

D N E V N I    R E D :

 

1.   Pitanja i prijedlozi vijećnika

2.   Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Maruševec održane

22. prosinca 2014.g.

3.   Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Upravi groblja – „Markom“-u d.o.o. na

prijedlog Godišnjeg  plana upravljanja grobljima u Maruševcu i  Druškovcu za 2015.

godinu

4.   Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti „Markom“-u d.o.o. na prijedlog Godišnjeg

plan prihoda i rashoda  za 2015. godinu

5.   Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Markom-u d.o.o. na predloženu izmjenu

i  dopunu Cjenika pogrebnih usluga na području Općine Maruševec

6.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine

Maruševec za razdoblje od 01.07.2014. – 31.12.2014.g.

7.    Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka

iz Proračuna Općine Maruševec

8.    Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

9.    Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog

otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira,

metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada

10.  Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog

komunalnog otpada na području Općine Maruševec

11.  Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća općinskog načelnika o izvršenju Plana

gospodarenja otpadom Općine Maruševec za 2014. godinu

12.  Donošenje  Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine

Maruševec

13.  Donošenje Odluke o izradi Strategije razvoja Općine Maruševec za razdoblje od 2015.

do 2020. godine

14.  Donošenje Zaključka o pokretanju postupka izrade Urbanističkog plana uređenja zone

mješovite, pretežito stambene namjene u naselju Donje Ladanje

15.  Donošenje Zaključka o pokretanju postupka izrade Urbanističkog plana uređenja zone

mješovite, pretežito stambene namjene u naselju Jurketinec

16.  Izvješće komunalnog redara o radu službe komunalnog redarstva

 

 

 

 

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG VIJEĆA

Andreja Ptiček, mag.nov.

 

Promjena veličine fonta
Kontrast