Poziv na 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Maruševec

Oblik

Na temelju članka 33. stavka 1. Statuta Općine Maruševec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 11/13 i 22/13)  i članka 57. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Maruševec («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 11/13) ,   s a z i v a m

15.  SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE MARUŠEVEC

za  dan    18. rujan 2015. g. (petak)   s početkom u 17:30 sati

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Maruševec u Maruševcu

Za sjednicu predlažem sljedeći

        D N E V N I    R E D :

1.   Pitanja i prijedlozi vijećnika

2.   Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Maruševec održane  19. lipnja 2015.g.

3.  Donošenje Zaključka o odobravanju Markom-u d.o.o. podnošenja zahtjeva za   prolongaciju korištenja odobrenog minusa po Cash-poolu Garancijske agencije  Varaždinske županije

4.   Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Maruševec za   razdoblje od 01.01.2015. – 30.06.2015.g.

5.   Izvješće općinskog načelnika o ostalim nespomenutim financijskim rashodima –   izdvojenim sredstvima u stalnu pričuvu za razdoblje od 01.01.2015. – 30.06.2015.g.

6.   Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje   od 01.01.2015. – 30.06.2015.g.

7.   Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Maruševec za 2015.   godinu

8.   Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Maruševec

9.   Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine  Maruševec

10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika iz radnog odnosa

11. Donošenje Odluke o osnivanju Poduzetničke zone „Selnik“

12. Donošenje Odluke o provedbi postupka bagatelne nabave za izvođenje radova modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Maruševec

13. Donošenje Zaključka o premještanju javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste  čkbr. 2161 k.o. Druškovec na novu lokaciju

14. Raspisivanje Natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Maruševec i donošenje   Rješenja o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama

15. Razmatranje zamolbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Maruševec za  suglasnosti za   provedbu ulaganja u uređenje starog vatrogasnog doma i dodatnog spremišta za opremu

 

                                                                             PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                    Andreja Ptiček, mag.nov.

Promjena veličine fonta
Kontrast