Poziv za 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Maruševec

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARUŠEVEC

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/17-01/01

URBROJ: 2186-017/17-01

Maruševec, 21. veljače 2017.

 

 

Na temelju članka 33. stavka 1. Statuta Općine Maruševec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 11/13,  22/13 i 43/15)  i članka 57. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Maruševec («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 11/13 i 43/15) ,   s a z i v a m

25. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE MARUŠEVEC

za  dan  28. veljača 2017. g. (utorak)  s početkom u 18:00 sati

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Maruševec u Maruševcu 6

 

                                   Za sjednicu predlažem sljedeći

                                                                                                                                                                            D N E V N I    R E D :

 1. Pitanja i prijedlozi vijećnika

2.  Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Maruševec održane 21. prosinca 2016.g.

3.  Donošenje Odluke o uvjetima i načinu prodaje nekretnina u Poduzetničkoj zoni „Selnik”

4.  Donošenje Odluke o početnoj cijeni prodaje nekretnina u Poduzetničkoj zoni „Selnik“

5.  Raspisivanje Natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Maruševec i donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama

6.  Izvješće općinskog načelnika o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana

uređenja Općine Maruševec (PPUO)

7.  Donošenje Zaključka o oslobađanju operativnih vatrogasaca Vatrogasne zajednice Općine Maruševec od plaćanja komunalne naknade za 2017. godinu

8.  Razmatranje prijedloga Dječjeg vrtića Maja Pčelica iz Donjeg Ladanja za promjenu cijene sufinanciranja dječjeg vrtića za korisnike dječjih vrtića izvan područja Općine Maruševec

9.  Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Maruševec

10.  Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Maruševec

 

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

 Dragutin Kišić, oec.

 

Promjena veličine fonta
Kontrast