POZIV za prijavu programa / projekata za Program javnih potreba Općine Maruševec za 2014. godinu

1.      Pozivaju se svi dosadašnji i potencijalni korisnici Proračuna Općine Maruševec (registrirane udruge i druge pravne i fizičke osobe) da najkasnije do 28. listopada 2013. godine dostave svoje zahtjeve za prijavu programa radi uvrštenja u Proračun Općine Maruševec za 2014. godinu.

2.      Javne potrebe koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Općine Maruševec su djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Maruševec, a odnose se na programe i projekte u predškolskom odgoju, obrazovanju, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, socijalnoj skrbi, zdravstvu, te ostale programe i projekte.

3.      Zahtjev za prijavu programa/projekata podnosi se na utvrđenim obrascima koji se mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Maruševec, Maruševec 6 i na internetskim stranicama Općine Maruševec www.marusevec.hr .

4.       Uz prijavu iz prethodnog stavka udruge su dužne dostaviti:

–          Izvješće o utrošku sredstava dobivenih iz Proračuna Općine Maruševec za

2012. godinu i siječanj – lipanj 2013. godine;

–           Udruge sa sjedištem izvan Općine Maruševec moraju priložiti i popis

korisnika s područja Općine Maruševec.

5.       Potencijalni korisnici Proračuna Općine Maruševec dužni su u svojoj prijavi navesti programe/projekte koje planiraju provoditi u 2014. godini s naznakom planiranih (očekivanih) troškova za realizaciju istih i naznakom izvora financiranja.

6.      Prijave s nepotpunim podacima kao i one koje pristignu van roka za dostavu neće se razmatrati.

7.      Rok za podnošenje prijava je 28. listopada 2013. godine.

Prijave u skladu s ovim Pozivom predaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Maruševec ili poštom na adresu: OPĆINA MARUŠEVEC, Maruševec 6, 42243 Maruševec (s naznakom: „Prijava programa za uvrštenje u Proračun Općine Maruševec za 2014. godinu“).

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Šagi

Promjena veličine fonta
Kontrast